Search

Prekių pirkimo ir grąžinimo taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos
1.1.Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnele prie teiginio „Susipažinau su gelesgelems.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Pirkėjo ir internetinės parduotuvės (toliau vadinama – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių pirkimo ir atsiskaitymo už jas sąlygos, šalių atsakomybė, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kitos nuostatos, susijusios su prekių pirkimu – pardavimu gelesgelems.lt internetinėje parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles. Pardavėjo daromi pakeitimai siejami su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams.
1.3. Pirkėjas, sutikdamas su Taisykėmis, patvirtina, kad jis yra veiksnus ir turi teisę pirkti prekes gelesgelems.lt internetinėje parduotuvėje.
2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, užpildęs užsakymo formą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
2.2 Gėlės bei puokštės užsakomos iš prekių e-katalogo bei tuo metu sandėlyje esančių produktų. Skintos gėlės, jų puokštės ar kompozicijos gali skirtis nuo pavaizduotų kataloge dėl sezoniškumo, o taip pat dėl kiekvienos gėlės unikalumo – nėra ir negali būti visiškai vienodų dviejų gėlių. Puokštė gali atrodyti šiek tiek kitaip, nei parodyta internetinės parduotuvės kataloge. Pardavėjas negali garantuoti, kad užsakymo vykdymo dieną turės ypatingų, egzotiškų gėlių. Tokiu atveju užsakymas Pardavėją turi pasiekti ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
Pagal LR Vyriausybės patvirtintas „Mažmeninės prekybos taisykles“(15 punktas) – gėlės ir augalai yra nekeičiami ir negrąžinami.

4. Pardavėjo teisės
4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.2. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu.
4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5. Pirkėjo pareigos
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka elektroninės bankininkystės būdu, naudojantis internetinėje parduotuvėje gelesgelems.lt įdiegta „EveryPay“ sistema. Taip pat Pirkėjas gali atsiskaityti grynais pinigais ar mokėjimo kortele atsiimant prekes Pardavėjo parduotuvėje.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.3. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna mokėjimą už pasirinktas prekes.

6. Pardavėjo pareigos
6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
6.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 7 punkte nurodytomis sąlygomis.

7. Prekių pristatymas
7.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.2. Įprastai prekės pristatomos per 2-5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes.
7.3. Prekes galima atsiimti Pardavėjo parduotuvėje Švitrigailos g. 11K, Vilnius.
7.4. Siuntos pristatymo ar atsiėmimo metu Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo kartu su kurjeriu ar parduotuvės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
7.4.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti kurjerių įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje ar popieriniame pristatymo patvirtinime. Arba informuoti parduotuvės atstovą jei prekės atsiimamos parduotuvėje.
7.4.2. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės ar parduotuvės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

8. Prekių grąžinimas
8.1. Pirkėjui apsigalvojus, per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos prekė gali būti grąžinta Pardavėjui. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų tinkamos kokybės prekes. Pagal Mažmeninės prekybos taisyklių 15-ą punktą – (gėlės) augalai nekeičiami ir negrąžinami. Pardavėjas taip pat gali atsisakyti priimti šias prekes:
– parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus;
– laikrodžius ;
– baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus;
– žaislus, žaidimus;
– meno kūrinius;
8.2. Norint grąžinti prekę, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties per 14 dienų turite informuoti mus raštu, užpildant pirkinio atsisakymo formą arba pateikiant aiškų ir nedviprasmišką pareiškimą, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties, el. paštu labas@gelesgelems.lt. Telefonas pasiteirauti: +370 65141266.
8.3. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo tos dienos, kurią prekes gavote. Jeigu grąžinimo laikotarpio pabaiga sutampa su nedarbo diena, jis pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos.
8.4. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
8.5. Pinigai už prekes bus grąžinti Pirkėjui per 14 dienų nuo pareiškimo apie pirkinio atsisakymą, tačiau pinigų grąžinimas gali būti uždelsiamas kol prekė negrįš Pardavėjui.
8.6. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prekės grąžinamos Pardavėjo nurodytu adresu.
8.7. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Dūžtančios prekės turi būti supakuotos taip, jog būtų galima saugiai transportuoti.
8.8. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos, sudaužytos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
8.9. Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis MB Gėlės gėlėms kontaktais ir tik gavęs informaciją iš įmonės darbuotojo vykdyti grąžinimą per kurjerį arba nunešti prekes į įmonės buveinę.
9. Rinkodara ir informacija
9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.